SCI- Cat: 25 anys organitzant camps de treball per tot el món

SCI- Cat: 25 anys organitzant camps de treball per tot el món

(Redacció SCI-Cat.) Sovint tenim la percepció que els camps de
treball solidaris són estades per portar a terme feines agrícoles o
col•laborar en la construcció d’infrastructura bàsica en països
empobrits. Però és un concepte que cal superar. No es pot entendre
l’evolució d’un projecte sense l’evolució del grup que el porta a terme
ni la del individus que en formen part de manera activa.

Servei
Civil Internacional (SCI- Catalunya) fa vint-i-cinc anys que gestiona
camps de treball pels cinc continents a través de la seva xarxa
d’organitzacions, el seu embrió fou el Servei Català de Camps de
Treball. La filosofia a l’hora d’organitzar-los és educar per la pau,
la defensa de la justícia social i els Drets Humans; intentant dotar
als participants de mecanismes per a la resolució de conflictes d’una
manera no violenta.

En els camps internacionals de treball
voluntari l’objectiu es col•laborar en la realització d’un projecte
social mitjançant l’esforç voluntari d’un grup de persones de diferents
països que van a fer un servei de cooperació. Però l’objectiu del camp
de treball no és només fer una feina concreta al camp, sinó
desenvolupar processos col•lectius, superar prejudicis, conviure amb la
població local i assolir un fi que pot semblar intangible des d’un punt
de vista pràctic.

Actualment el ventall de possibilitats és molt
ampli, es poden fer estades tant a l’hivern com a l’estiu, tot i que la
major oferta es concentra en aquesta època. D’altra banda, abans de
marxar a un país enriquit o a un d’empobrit, es rep una formació
general i una altra d’específica. Aquesta formació ajuda als
participants a conèixer els indrets que visitaran, tant des d’un punt
de vista cultural com socio- econòmic.

Les temàtiques a
tractar als diferents camps de treball són diverses. Treballar la
solidaritat; la sexualitat i perspectiva de gènere, o el desarmament i
l’educació per la pau, són algunes de les moltes propostes de la xarxa
de l’SCI. A les estades internacionals es creen grups de persones de
diferents nacionalitats i edats, allà la convivència i l’aprenentatge
de l’entorn són punts fonamentals.

Internacionals als camps de Catalunya
També,
però, SCI- Catalunya organitza una dotzena d’estades al llarg i ample
de les nostres terres, on també es reben voluntaris de tot el món. En
són exemples el projecte de memòria històrica del Front Popular a
Pujalt o la granja orgànica a Can Pipirimosca, a Valls. Altres camps de
treball que aglutinen especial atenció són els dedicats a l’animació de
persones amb discapacitats psíquiques, aquest any se celebren a Sant
Carles de la Ràpita, Barcelona i Vilanova de Sau.

En aquests
camps els voluntaris catalans, que prèviament han fet estades en altres
països o que estan motivats per ser-ho, tenen l’opció de ser
coordinadors. El treball del responsable o coordinador és preparar el
camp, acollir als voluntaris i donar totes les informacions
necessàries, explicar la filosofia de l’SCI, etc. Però sobretot, ha de
ser un membre més del grup.