L’SCI disposa d’un protocol d’abordatge d’agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques

L’SCI disposa d’un protocol d’abordatge d’agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques

L’SCI està immers en un procés de transformació feminista a través del qual aquest 2023 hem dut a terme l’ampliació del protocol d’agressions

L’SCI Catalunya disposa d’un protocol d’abordatge d’agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques des del 2021, però aquest any l’hem ampliat per tal que abarqui totes les àrees de l’entitat. Som conscients que vivim en una societat patriarcal, racista i heteronormativa i que, per tant, la nostra entitat i les persones que en formen part no es deslliuren d’aquest context. És des d’aquesta presa de consciència que volem reconèixer l’existència d’aquestes situacions de violència, responsabilitzar-nos-en i abordar-les a través d’aquest protocol. Aquesta és una aposta política per fer de la nostra entitat un espai segur per a totes les persones.

Àmbits d’aplicació

Aquest Protocol d’abordatge i prevenció de les violències masclistes en el si de l’entitat va dirigit a totes les persones que hi entren en contacte i que tenen rols diferenciats i té en compte tant els espais físics com virtuals i formals i informals on es puguin donar les interaccions. Per definir els àmbits d’aplicació del Protocol, s’ha realitzat una classificació que divideix l’entitat entre:
– Espais interns
– Base local activa
– Voluntariat internacional
– Educació per la pau
– Espais informals

Agents implicats

La Comissió del Protocol
Per tal de garantir que les actuacions i accions contingudes en el present Protocol es portin a terme i hi hagi un seguiment i avaluació de les mateixes, s’ha creat una Comissió del Protocol permanent formada per un equip de persones sensibilitzades i formades en l’àmbit de les violències.

Aquesta comissió serà l’encarregada del desenvolupament del present protocol, tot desplegant les mesures de prevenció i detecció que s’hi recullen i responsabilitzant-se de l’atenció quan arribi la comunicació d’un possible cas de violència per via verbal o a través del mail comissioprotocol@scicat.org.

La Comissió del protocol estarà formada fins el març del 2025 per: Anna Carol i Poldi Galmes (junta) i Júlia Massagué i Blanca Foti (equip tècnic).

Aquest procés, en el qual ens ha acompanyat la cooperativa Esberla, ha estat possible gràcies a una subvenció atorgada pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Dins d’aquest projecte també hem fet formacions per donar a conèixer el protocol a junta, equip tècnic i voluntàries; estem construint el Pla d’Igualtat de l’entitat; i fent formacions sobre lideratges, cultura de treball i cures amb Obliqües.