SCI, entitat assessora de l’agermanament entre el CJB i el CJN

SCI, entitat assessora de l’agermanament entre el CJB i el CJN

(Redacció SCI- Cat).El Servei internacional de Catalunya (SCI-Cat), a través de l’àrea de cooperació internacional al desenvolupament, és l’entitat assessora en el procés d’agermanament entre el Consell de Joventut de Barcelona (CJB) i el Consell de Joventut de Nablus (CJN).

Els objectius generals del pla d’agermanament entre els dos consells
són: millorar les condicions de l’associacionisme juvenil a la ciutat
de Nablus, implicar a les entitats juvenils de Barcelona en projectes
juvenils de cooperació, empoderar el CJN en la creació d’una xarxa
associativa juvenil, millorar la formació dels i les joves associades
en ambdós consells i fomentar el treball en xarxa entre Barcelona i
Nablus.

El programa d’acompanyament de l’SCI a aquest procés
d’agermanament es divideix en diferents períodes: preveu una primera
etapa de formació, que s’iniciarà al setembre de 2007 i que ha de
servir per elaborar un diagnòstic de la situació, així com un pla
estratègic que serveixi per marcar les pautes de treball conjunt entre
aquestes organitzacions durant el 2008.

El pla de treball
inclou formació tant a membres del CJB i el CJN com a entitats
adherides a tots dos organismes. D’altra banda, promourà l’enfortiment
del CJN a través del reforçament de la incidència política amb
institucions locals palestines i catalanes o la participació en
processos de decisions i representació política. D’altra banda, preveu
augmentar la comunicació entre les dos entitats, a través de la creació
d’una pàgina web i establiment de més mecanismes de comunicació.
Finalment, i com a conseqüència i complement de la resta de focus de
treball, contempla la celebració d’unes jornades de sensibilització a
Barcelona, adreçades a un públic general i local.

SCI- Catalunya
va entrar dins el procés des dels inicis de l’any 2006, amb la rebuda
de membres de la junta del CJN i amb el conseqüent enviament del
responsable de cooperació a la formació adreçada a membres d’entitats
juvenils palestines de Nablus. Contemporàniament, l’SCI estava
gestionant un projecte de cooperació al desenvolupament –guanyador del
Premi Cultura del CJB del 2006 i objecte d’un reportatge televisiu de
TV3, ubicat en el camp de refugiats d’Askar en col•laboració amb la
organització Hewar.

III Trobada d’entitats euromediterrànies

Del 25 a 29 de juny es va celebrar a Barcelona la III Trobada d’entitats euromediterrànies,
organitzada per la Red Europea de Diálogo Social, el CJB i la Regidoria
de Joventut de Barcelona. Aquesta trobada va reunir entitats de
diferents països que treballen principalment amb joves, tenia com a
temàtica principal el treball en xarxa. SCI- Catalunya, i el CJN, també
van participar-hi.