Desenvolupant un projecte propi al Seminari Agenda 2030 de l’SCI a Madrid

Desenvolupant un projecte propi al Seminari Agenda 2030 de l’SCI a Madrid

Per Àneu Muns

El seminari va reunir participants de diferents entorns, per afavorir el suport i aprenentatge dels ODS – Objectius de Desenvolupament Sostenible. Els primers dies, els grups es van dividir en quatre blocs dels ODS: planeta, persones, pau i associació i prosperitat.

Es va dividir els joves en 4 grups basant-se en els quatre blocs per poder fer una presentació més detallada de cada bloc mitjançant jocs interactius i alhora interessants per tal d’esbrinar sobre el tema i tenir l’oportunitat d’intercanviar opinions. Cada parella o individu de cadascuna de les ONG associades va treballar en les seves propostes de projecte basades en un ODS específic i les va presentar a la resta de grups mitjançant una exposició oral. Les idees del projecte van ser un esforç de col·laboració, i tots els participants van donar el seu feedback després de la presentació de les idees i es van unir per emprar el mètode d'”arbre de problemes”, eines SMART (específiques, mesurables, assolibles, realistes i limitades temps), i utilitzant el mapa d’empatia per definir el públic objectiu. Després de la presentació i els comentaris grupals, tots els participants van donar els seus comentaris escrits basats en la presentació visual i la idea del projecte, després de tot això a cada participant se’ls van donar monedes inspiradores per donar al projecte que realment els va inspirar. Durant la nit, vam tenir temps lliure per organitzar activitats en grup i explorar Madrid. També visitem SCI Madrid i compartim les seves activitats, experiències i vam respondre totes les nostres preguntes. L’últim dia, dediquem el temps als participants d’Ucraïna per presentar la situació a Ucraïna. Finalment, vam fer grups per escriure articles nacionals a cadascun dels idiomes representats.

Gràcies a aquest programa vaig adonar-me que la meva idea de projecte és en realitat més factible del que esperava al principi i es converteix en realitat en el futur. A més, vaig descobrir que la dinàmica de fer un “energitzador” primer era fructífera, ja que érem més actius i propensos a ser apassionats pel que estàvem fent, tindré en compte alguns que em van semblar realment agradables i que permeten un significat i una comprensió més profunds dels ODS. També van explicar de manera visual temes com les desigualtats i la necessitat d’associació. En resum, recomanaria aquest tipus de seminari a qualsevol persona interessada a conèixer les persones en un entorn intercultural, compartir les millors pràctiques i obtenir comentaris d’altres organitzacions, en el nostre cas, dels altres SCI.