Creant respostes al discurs homofòbic i transfòbic entre els i les joves

Creant respostes al discurs homofòbic i transfòbic entre els i les joves

Aquest seminari s'organitza en motiu del 17 de maig, Dia Internacional contra l'Homofòbia i la Transfòbia.En el seminari s'analitzaran els reptes que enfronten els joves que són objectiu de la incitació a l'odi per la seva orientació sexual i identitat de gènere i com desenvolupar respostes adequades a aquests expressions homofòbiques i transfòbiques.

Durant el seminari es busca que els participants comparteixin exemples de programes i pràctiques de les seves organitzacions i que identifiquin conjuntament les respostes addicionals que s'han de prendre. El seminari reunirà participants de diversos orígens organitzatius, fet que permetrà crear punts d'entrada per a les iniciatives conjuntes que ampliaran les accions existents i futures que abordin la lluita contra el discurs homofòbic i transfòbic

Els objectius del seminari són:

 
  • Enfortir la cooperació entre les organitzacions de joves LGBTQI i organitzacions no governamentals de jovesdins del Moviment No Hate Speech.
  • Garantir una major visibilitat de les conseqüències de l'odi homofòbic i transfòbics i la importància de promoure els drets humans.
  • Identificar les maneres de donar suport a iniciatives que involucrin a la joventut des de fora del LGBTQI
  • Desenvolupar una resposta coordinada per fer front als desafiaments que enfronten els joves dels col·lectius LGBTQ

Més informació

Per inscriure's al seminari heu d'enviar aquest document a voluntariat@sci-cat.org abans de l'1 d'Abril.