Tribunal Russell sobre Palestina

Tribunal Russell sobre Palestina

Barcelona 1 – 3 de març de 2010 – Inscripcions i adhesions

El Tribunal Russell sobre Palestina és un tribunal popular de consciència impulsat per la societat civil internacional i format per experts i juristes de renom mundial. La seva primera sessió es realitzarà de l’1 al 3 de març en el Paranimf de la Universitat de Barcelona amb el mandat d’investigar el grau de complicitat de la Unió Europea i dels seus Estats membres en la prolongació de l’ocupació dels Territoris Palestins i en les violacions dels drets del poble palestí per part de l’estat d’Israel.

Pre-inscriu-te fins al 24 de febrer de 2010
Adhereix-te a la iniciativa com a organització

El Tribunal Russell sobre Palestina està impulsat a Catalunya i a l’Estat Espanyol per la coordinadora d’entitats Amb Palestina al Cor (ACSUR-LAS SEGOVIAS, Alliance for Freedom and Dignity, Associació Catalana per la Pau, CIEMEN, Consell de la Joventut de Barcelona, Comunitat Palestina de Catalunya, Institut de Drets Humans de Catalunya, Moviment per la Pau, NEXES, NOVA-Centre per a la Innovació Social, Servei Civil Internacional, SODEPAU y Xarxa d’Enllaç amb Palestina)

Més informació:
www.tribunalrussell.org
www.russelltribunalonpalestine.com

info@tribunalrussell.org

Tlf. 93.317.86.07

Que aquest Tribunal previngui el crim de silenci” (Bertrand Russell)