Un “training for trainers” d’Educació no formal al costat de casa!

Un “training for trainers” d’Educació no formal al costat de casa!

El CNJC i el CJE organitzen unes jornades de formació per a formadors i formadores en el marc del programa "NFE South R-Evolution" Empowering Non-formal Education in Southern EuropeEl Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i el Consejo de la Juventud de España (CJE) organitzen una formació de formadors i formadores que tindrà lloc del 27 al 30 de juny de 2013 al Masnou (Maresme). La proposta formativa s’emmarca en el projecte "NFE South R-Evolution" Empowering Non-formal Education in Southern Europe, i respon als següents objectius:

• Promoure un enteniment comú per advocar pel reconeixement polític, formal i la validació de l’Educació No Formal i el seu abordatge metodològic entre les associacions juvenils.
• Desenvolupar les habilitats de les persones formadores i les competències per a assegurar les qualitats en les activitats d’educació no formal i cursos de capacitació.
• Fomentar l’intercanvi de pràctiques formatives entre els i les participants.
• Generar un efecte multiplicador en la utilització de l’Educació No Formal entre les entitats del Consell i, en general, en les associacions juvenils.
• Contribuir al desenvolupament de la Bossa de Formadors i Formadores dels consells i de les seves activitats.

Tota la programació, les passes a seguir per a la inscripció i les metodologies de treball les podeu trobar en aquest document o en la següent notícia.

Aquest, és un projecte promogut pel SYC (Consells de Joventut del Sud) i subvencionat pel programa europeu d’educació per a persones adultes Grundtvig, que s’està implementant des de novembre de 2012, i fins a setembre de 2014.