Units per la dignitat: Conferència sobre la múltiple discriminació que pateixen els joves d’ètnia gitana

Units per la dignitat: Conferència sobre la múltiple discriminació que pateixen els joves d’ètnia gitana

Els joves d'ètnia gitana estan afectats per múltiples discriminacions sols pel fet de formar part del poble gitano. Aquesta situació, però, s'agreuja en cas de formar part d'altres col·lectius com pot ser el col·lectiu LGTB, el fet de ser dona, jove, immigrants, etc. El primer pas per abordar la situació específica d'aquests grups és desenvolupar una millor comprensió dels múltiples efectes que la discriminació  té en els joves, tant en relació amb la societat, com dins de la comunitat gitana. Per tal d'abordar aquests temes, el Consell d'Europa ha organitzat la conferència "Units per la dignitat" del 24 al 26 de juny a Estrasburg.

Els objectius específics de la Conferència són :

• Crear una millor comprensió del que la discriminació múltiple i com afecta els joves romanís 
• Reflexionar sobre el paper de la societat civil en la lluita contra la discriminació múltiple, particularment a través de fer coalicions i abordar les qüestions dels joves d'ètnia gitana des d'una manera multi- perspectiva ;
• Proposar formes en què els governants, les comunitats i les forces de l'ordre poden abordar la discriminació múltiple 
• Donar a conèixer i promoure l'estudi d'històries de vida dels joves gitanos afectats per una discriminació múltiple 
• Desenvolupar  un espai per a la creació de xarxes entre les organitzacions ;
• Formular propostes per a accions futures pel Pla d'Acció de la Joventut Gitana i de la Unitat de LGBT per fer front a la discriminació múltiple 

Perfil dels participants:

La conferència reunirà uns 40 participants, amb els següents perfils:
 
• Joves i activistes que van participar en l'estudi sobre la discriminació múltiple
• Joves i activistes de la societat civil que treballen en matèria de discriminació
• Participants en els òrgans de drets humans, vigilància dels drets humans, la formulació de polítiques , etc
• Els socis del Pla d'Acció de la Joventut Gitana i dels grups d'interès LGBT
• Investigadors 

Com aplicar:

Enviar un correu electrònic a voluntariat@sci-cat.org amb el currículum i una carta de motivació abans del 6 d'Abril.

Més informació