VOLINTEGRATION

VOLINTEGRATION

Cinquanta anys després del Tractat de Roma, els ciutadans
molt sovint no perceben Europa com una oportunitat. Molts joves provinents d’
un entorn desavantatjós sovint veuen Europa i les institucions europees com una
roda més de la gran burocràcia. Es pensa en una “Eurocràcia” més que en una
“Democràcia Europea”. Europa, però, hauria de ser una eina per a la inclusió i
la ciutadania.

El projecte “Volintegration” funciona amb la col·laboració
de 12 països d’ arreu d’ Europa. L’ objectiu principal és crear una xarxa
europea entre diferents entitats que treballen per la inclusió social, per tal
de promoure activitats de voluntariat com un mitjà per desenvolupar un
sentiment de pertinença a la comunitat local i europea i un compromís envers la
societat. Al mateix temps pretenem informar la gent jove i els treballadors
juvenils sobre les diferents oportunitats a nivell europeu per treballar la
integració social. El públic meta són els joves d’ un entorn desafavorit, els
treballadors juvenils i les autoritats locals responsables de polítiques
socials i juvenils. Les activitats inclouen intercanvis, seminaris de formació,
sessions informatives i projectes pilot de voluntariat com una eina per a la
integració social.


PROJECTE PILOT A CAN PIPIRIMOSCA (VALLS)SCI-Catalunya, en col·laboració
amb la Fundació Adela, va organitzar un projecte de voluntariat en
el marc del programa europeu Volintegration. El projecte va tenir lloc del 22 al 30 d’ agost a Can Pipirimosca, una
granja ecològica als afores de Valls, Tarragona. El tema central d’aquest
projecte va ser aprendre tècniques de construcció alternatives i sostenibles. Es
van organitzar tallers sobre permacultura, sostenibilitat, elaboració de pa,
horticultura, etc. Els voluntaris es van allotjaran a la mateixa granja.

Aquest es el vídeo que resumeix els
14 camps de Volintegration que s’han organitzat en total en el 2008 http://www.youtube.com/watch?v=HUdGFW1AFdc

Per més informació http://www.volintegration.eu/