Vols formar part de la junta de l’SCI?

Vols formar part de la junta de l’SCI?

Qui som i què fem a la junta?

La Junta som un grup d’activistes voluntàries escollides per l’Assemblea General de l’SCI que, amb una visió global de l’entitat, recollim la veu de la base social, fem seguiment de l’estratègia definida a l’Assemblea i als diferents espais de participació de l’associació i traslladem la veu de l’SCI fora de l’entitat, a nivell local i internacional.

La Junta de l’SCI Catalunya actualment està formada per 7 persones:
 

 

Càrrec

Referent

Aina Barceló Cuerda

Tresorera

Comissió Econòmica.

Barbara Casas Barrachina

Vocal

Voluntariat internacional. Formació i activitats.

Ingrid Danckaerts

Vocal

Mediterrània.

Teresa Finez Moral

Secretària

Ca l’Elna.

Clara Giberga Fernández de Villarán

Presidenta

Base social. Representació externa i xarxes. Cures de l’equip i Recursos Humans.

Carla Longares Alcoverro

Vocal

Inclusió.

Marta Palau Albà

Vocal

Internacional. Comunicació.


Com ens organitzem?

La Junta partim d’una perspectiva de cures i d’apreci, en què les diverses peces són benvingudes i necessàries. Així, tractem de partir de què pot i vol fer cadascuna i, amb això, fer un puzzle amb el que l’entitat i la junta necessita.

L’espai de presa de decisió són les reunions de junta quinzenals en què ens reunim i tractem un tema estratègic de forma profunda i diversos temes de forma més breu.

A més, hem establert un sistema de referents temàtiques segons les línies que treballa l’entitat i que ens repartim segons els interessos, motivacions i capacitats de cadascuna. Les referents de cada temàtica poden fer una feina prèvia i coordinada amb les altres referents i l’equip per preparar la presa de decisió conjunta. Actualment els temes que tenim identificats són els següents:

 • Voluntariat internacional
 • Inclusió
 • Base social
 • Formació i activitats
 • Mediterrània
 • Internacional
 • Comunicació
 • Representació externa i xarxes
 • Cures de l’equip i Recursos Humans
 • Comissió Econòmica
 • Ca l’Elna

Paral·lelament, la junta es comunica telemàticament entre diària i setmanalment, segons la disponibilitat de temps de cadascuna, per fer seguiment dels temes que gestionem conjuntament.

Forces persones de la junta formen part també de grups locals, de manera que si bé formant part de la junta adquirim una visió global de l’associació, no perdem la visió de base ni la connexió amb activistes de diversos grups.

Què fa falta per estar a la junta?
Conèixer i tenir experiència en alguns dels àmbits de l’SCI.
Interès per agafar una visió més global de l’entitat.
Motivació per aportar idees i energies per definir com aterrar l’estratègia de l’SCI
Ganes de formar part d’un grup que tracta de posar les cures al centre i que busca créixer i aprendre col·lectivament, les unes de les altres.
Disponibilitat i temps per seguir les reunions i les tasques del grup (presencialment o a distància)

Què ens aporta estar a la junta?
La sensació de pertànyer a un col·lectiu i tenir un espai d’activisme des del qual transformar les violències i injustícies locals/globals.
Un creixement personal a partir de les experiències que vivim en el dia a dia liderant una associació com l’SCI.
Aprenentatge i recursos pel que fa a la gestió de grups, el treball amb persones i els projectes de l’entitat.
Un vincle directe amb la realitat que ens envolta i la possibilitat de tenir un impacte tant individual com col·lectiu en allò que volem canviar.
L’oportunitat de portar a la pràctica ideals, idees i inquietuds conjuntament amb un grup de persones de visió i tarannà afins.