Vols organitzar un camp de treball?

Vols organitzar un camp de treball?
Si vols donar la oportunitat al teu poble, al teu grup de joves, al teu col•lectiu, organització, ajuntament,… de donar a conèixer la vostra realitat i compartir una experiència intercultural amb diferents persones d’altres llocs del món. Anima’t a fer un camp de treball!!
Si creus que un grup de voluntaris pot recolzar la vostra tasca, o el vostre projecte durant un període de 15 dies a un mes, sempre i quan la finalitat no tingui cap ànim de lucre i sí una repercussió en la societat local. Organitza un camp de treball!!
Nosaltres des del SCI Catalunya, a partir de la nostra xarxa internacional, podem proporcionar els i les voluntàries de diferents països, motivades i interessades en aprendre i millor la seva consciència social.

Camps de treball?

Els camps de treball que
l’SCI promou els organitzen principalment associacions, ONGs,
col•lectius, ajuntaments i altres tipus d’entitats amb projectes
concrets on hi puguin col•laborar els voluntaris realitzant unes
tasques concretes. Normalment aquestes entitats també creuen
interessant i molt important mostrar la realitat social local als
voluntaris, de forma que així es millori el coneixement global de les
problemàtiques que ens afecten en la nostra quotidianitat.
Els grups
de voluntaris que participen en un camp de treball són internacionals i
els formen persones molt motivades. La feina del grup, permet recolzar
els projectes i la multiculturalitat, ajuda a enriquir-los. Tanmateix,
recordeu que es tracta de persones amb diferents coneixements,
habilitats i experiències, i no experts en una tasca determinada.
Pot
tractar-se de qualsevol tipus de projecte o activitat, sempre que no
tingui finalitat lucrativa i que reverteixi en un benefici per a la
població local o per al conjunt de la societat. La nostra associació
està oberta a tot tipus de temàtiques: solidaritat amb el tercer món,
pacifisme, integració social, ecologia, patrimoni, cultural, etc.
Existeixen diversos temes sobre els quals, normalment, es fan camps de treball, que són:

-desarmament i educació per la pau
-solidaritat i tercer mon
-antifeixisme, antiracisme i minories ètniques
-treball de manutenció o de renovació
-grups culturals i artístics
-discapcitats
-nens i adolescents
-agricultura, ecologia i cultures alternatives
-gènere

L’SCI
intenta estructurar els camps de treball en dues parts, una de treball
pràctic, que depèn de la temàtica del camp, i una part d’estudi, on
s’intenta enfocar l’atenció dels voluntaris participants sobre algun
tema lligat al lloc on es fa el camp o sobre la temàtica del projecte.
Normalment la duració dels camps de treball és de 15 dies fins a 1 mes.
Si voleu posar en marxa un camp de treball per al vostre projecte, la vostra organització hauria de:
-Proporcionar l’allotjament i la manutenció als voluntaris i voluntàries.
-Organitzar
el treball a realitzar, i programar unes activitats per desenvolupar la
temàtica d’estudi. I també unes activitats lúdiques per facilitar que
els voluntaris coneguin l’entorn en el que es troben.
l’SCI pot oferir-vos:
-Un grup internacional de voluntaris que recolzen el projecte amb la seva feina i l’enriqueixen pel seu caràcter multicultural.
-Una assegurança que cobreix els voluntaris durant el camp de treball.
-Una àmplia experiència en l’organització de que col•laboren en posar en marxa el camps.

Com podeu informar-nos?

Si esteu interessats i teniu una idea, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a:
incoming@sci-cat.org o a voluntariat@sci-cat.org
I també ens pot trucar al 93 441 70 79
Si vol saber més coses sobre nosaltres ens trobarà a C/Carme, 95 Barcelona