Vols participar a l’ #EUROMEDTC15 del Consell Nacional de Joventut?

Vols participar a l’ #EUROMEDTC15 del Consell Nacional de Joventut?
L' #EUROMEDTC15 és un curs de formació Euro-Mediterrani on s’abordaran els canvis polítics i estructurals experimentats a la regió en aquests darrers tres anys. Els i les participants també reflexionaran sobre els models de participació política existents, així com en possibles estratègies per enfortir la capacitat d’incidència política dels consells de joventut i organitzacions juvenils a la regió.

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) celebra un curs de formació Euro-Mediterrani gràcies al finançament obtingut via el programa Erasmus+ de la Comissió Europea. Aquest any, el curs se celebrarà del 13 al 21 de febrer del 2015 (inclosos dies de desplaçament dels i les participants) a l'alberg InOut de Barcelona, amb la següent temàtica: Structured Participation in Democratic Processes.

Seguint la línia d’anteriors convocatòries, aquest curs de formació pretén reunir 32 joves líders, treballadores/es juvenils i educadors/es de 21 organitzacions juvenils actives en la àrea Euro-Mediterrània. Per la temàtica plantejada, aquest any s’abordaran els canvis polítics i estructurals experimentats a la regió en aquests darrers tres anys. Els i les participants també reflexionaran sobre els models de participació política existents, així com en possibles estratègies per enfortir la capacitat d’incidència política dels consells de joventut i organitzacions juvenils a la regió.

Totes aquestes qüestions seran abordades en el context del diàleg intercultural, enteniment mutu i l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre els i les participants. Per tant, s’utilitzaran metodologies pròpies de l’Educació No Formal, complementades per inputs externs com puguin ser l’organització d’una conferència o taula rodona a càrrec de persones expertes en la temàtica, la visita a una institució o la fira d’entitats (encara per concretar).

El CNJC com a tal s’ha reservat dues places perquè hi participin persones de les seves organitzacions membre, amb el desplaçament i l 'estada coberts pel CNJC.

Si esteu interessats o interessades, aquí podeu trobar l'Application Form i la Call for Participants, que hauríeu d'enviar a voluntariat@sci-cat.org , abans del 23 de Gener (aquest inclòs)!