“Vull ser objector fiscal”, saps com fer-ho?

“Vull ser objector fiscal”, saps com fer-ho?

Ara que ens trobem en plena campanya de la Renda 2010, l’SCI-Cat t’explica com fer-te objector fiscal per evitar que els teus impostos vagin destinats a finalitats militars.

L’objecció de consciència a les despeses militars o Objecció Fiscal és un acte de desobediència civil, és la negació a col·laborar amb l’Estat en la preparació de les guerres i en el manteniment de l’estructura militar, separant una part de l’impost sobre la renda (la part que correspondria a la despesa militar) i desviar-la cap a un projecte social i solidari.

En aquest article trobaràs les 10 passes per fer-te objector/a fiscal:


1. Reunir la documentació necessària per complimentar la declaració

Esborrany
de la declaració, certificat d’ingressos i retencions de l’any 2010
(que ha estat proporcionat per l’empresa on es treballa), rebut bancari
amb la informació fiscal 2010, etc…

2. No confirmar la declaració ni per telèfon ni per Internet

Malauradament
aquestes vies no permeten fer l’OF. Fer sempre la declaració de l’IRPF
tant si s’hi està obligat com si no s’hi està.

3. Omplir la declaració

A
través de qualsevol mitjà electrònic o manual, fins a l’apartat de la
quota líquida “Quota Resultant de l’Autoliquidació” Casella 741.

4. Escollir una de les 2 opcions per calcular la quota que destinarem a fer OF

a. Quota fixa de 84€ (xifra escollida simbòlicament en protesta pels 84 països empobrits a causa del deute extern).

b.
Calcula 9,8% o el 12,47% de la quota líquida. Aquests percentatges es
corresponen amb la despesa militar total de l’Estat per a l’any 2010
d’acord amb el criteri escollit (despesa militar estricta o despesa
militar més despesa de control social)

5. Deduir la quantitat destinada a OF

En
l’apartat, “Càlcul del tribut i resultat de la declaració- retencions i
demés pagaments a compte”, es dedueix la quantitat destinada a
l’objecció fiscal. Aquesta quantitat es col·loca en qualsevol de les
caselles disponibles (de la 742 a la 752).

6. Introduir el valor de l’OF

Per
exemple a la Casella 752 s’introdueix el valor de l’objecció, per
exemple 84,00 €. Aquests passos són vàlids per qualsevol dels mètodes
utilitzats per omplir la Declaració de la renda

7. Imprimim la declaració i fem una anotació ‘a mà’

Finalitzada
la declaració, s’imprimeix normalment des del programa ‘Padre’ i a la
casella 752, on hi hem anotat el valor de la nostra objecció, s’anota a
sobre del text explicatiu de la casella: “Per a objecció fiscal a les
despeses militars”.

Recordeu de fer el mateix en les dues còpies: la que es queda l’administració i la que us quedareu vosaltres.

8. Fem l’ingrés a l’entitat escollida

Acabada
la declaració, és necessari ingressar la quantitat de l’objecció fiscal
al compte corrent d’alguna entitat de caràcter solidari. Per exemple,
l’SCI-Cat.

En el resguard bancari de l’ingrés que es faci a
l’entitat solidària cal especificar en el concepte: “Ingrés provinent de
l’objecció fiscal 2010”, guardar el comprovant que l’entitat bancària
ens facilita i fer-ne fotocòpia.

9. Omplir la carta d’OF

A
continuació, heu d’omplir la carta d’objector/a fiscal (al final de
l’article podreu descarregar el model) adreçada al ministre d’Economia i
Hisenda o al delegat d’hisenda. S’adjuntarà a la declaració juntament
amb el resguard bancari de l’ingrés a l’entitat escollida.

10. Lliurar la declaració

Juntament
amb tota la documentació a qualsevol delegació d’Hisenda o bé a
l’oficina bancària on tinguis compte. En el cas de que diguin que només
volen la declaració caldrà explicar-los que fem objecció fiscal.

Descarrega el model de carta d’objecció fiscal aquí

Per a més informació també us podeu dirigir a: http://www.objecciofiscal.org/