Política de privacitat

 

Avís Legal

Aquesta web i tots els seus continguts (excepte que s’indiqui el contrari) del Servei Civil Internacional estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Informació de la pàgina web

Aquesta pàgina web és propietat de l’associació sense ànim de lucre “Servei Civil Internacional de Catalunya” (en endavant SCI-Cat), amb domicili al carrer Carme, 95 baixos 08001 de Barcelona i amb NIF G08849549, telèfon de contacte 934 417 079.

Condicions d’ús de la web

Mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat us comprometeu a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts de forma lícita, d’acord amb el disposat en aquestes clàusules i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de tercers o que pugui danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella.

Exclusió de responsabilitat

L’ús d’aquesta pàgina web es realitza sota el propi risc de l’usuari; per tant, l’SCI-Cat no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l’entitat pública esmentada; de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris.

D’igual manera, SCI no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l’ús o mala utilització del contingut de la web ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina proporcionats per tercers.

Relacions contractuals

El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l’existència d’una relació contractual entre l’usuari i SCI-Cat. En conseqüència, SCI-Cat no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la falta de veracitat, del caràcter incomplet, de la falta d’actualització i/o de la imprecisió de les dades o informacions facilitats a la web.

Continguts de la web i enllaços

SCI-Cat es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada a la pàgina web, per la qual cosa us aconsellem que reviseu periòdicament aquesta pàgina per estar al corrent dels canvis efectuats.

El lloc web no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten, allotgen o els que faciliten l’accés des de la web, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l’esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

Suspensió temporal de l’accessibilitat de la web

SCI-Cat es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat de la seva pàgina web per la necessitat eventual d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això pugui suposar cap responsabilitat de SCI-Cat sobre això.

Política de privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), us oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

1- Responsable del tractament de les teves dades personals.

El Servei Civil Internacional de Catalunya, amb NIF G08849549 i domicili al C/del Carme, 95, baixos 2; 08001 Barcelona, Espanya. Pots contactar amb la persona delegada de protecció de dades a l’adreça postal i/o electrònica a sci@sci-cat.org.

2- Finalitat del tractament de les dades personals.

Les dades de caràcter personal que ens proporcioneu, o aquelles que accedim a conseqüència de la navegació, consulta i/o sol·licituds a través del lloc web www.scicat.org seran incorporades a un fitxer titularitat de l’ SCI Catalunya, amb la finalitat de:

– Mantenir informades a les persones associades i voluntàries de l’entitat sobre el treball, les activitats i informació d’interés del Servei Civil Internacional de Catalunya.

– Atendre les peticions i/o consultes i enviar comunicacions (també per via electrònica).

– Gestionar les altes del nous membres i les activitats de l’entitat.

– Gestionar la relació laboral de les treballadores.

– Gestionar la relació de les persones voluntàries i associades.

– Gestionar la relació comercial amb finalitats fiscals i comercials amb els nostres proveïdors.

En cap cas es preveu elaborar perfils, prendre decisions automatitzades amb les dades ni realitzar creuaments de dades, si bé podran cedir-se a proveïdors sota contracte amb el Servei Civil Internacional, per a les finalitats referides anteriorment.

3- Termini de conservació de les teves dades personals.

Les dades personals dels i les usuàries es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió. L’usuari podrà oposar-se a la conservació de les seves per al tractament dels mateixos, enviant un correu electrònic a administracio@sci-cat.org

4- Legitimació per al tractament de les teves dades personals.

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de la persona interessada, a través de la inscripció al butlletí de la web i als formularis de participació de les activitats de l’entitat.

5- Mesures aplicades pel tractament de dades

SCI Catalunya té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

5- Els teus drets en relació a les teves dades personals.

D’acord amb el Reglament General (EU) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, de Protecció de Dades (RGPD), es reconeixen els següents drets a la persona interessada: Dret d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, d’oposició, i a no ser objecte de decisions individualitzades. D’acord amb la naturalesa de la finalitat i activitats de l’SCI Catalunya, el dret a la portabilitat no es aplicable. Per exercir aquests drets, si us plau envia un correu electrònic a administracio@sci-cat.org o envia la teva sol·licitud a l’adreça postal: Carrer del Carme 95, baixos 2a, 08001 Barcelona, Espanya. En la teva sol·licitud, hauràs d’indicar de forma clara la teva identitat, l’adreça electrònica i el dret o drets que exerceixes. També podries acudir, si ho consideres oportú, a l’Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).