Curs de Conflictologia

Formació anual que té per objectiu analitzar les causes i conseqüències dels conflictes internacionals actuals, així com posar de relleu el paper de la societat civil en la construcció de pau i la transformació dels conflictes a nivell local i global.

 

Continguts

El curs de conflictologia analitza una problemàtica de conflictivitat internacional des d’una visió de foment de la cultura de pau i la noviolència, els feminismes, la promoció dels drets humans, així com l’impuls a la governabilitat i al teixit social com a fonaments d’un desenvolupament social i econòmic, equitatiu i sostenible que incideixi en la redistribució de la riquesa i la justícia social.

El curs focalitza en donar eines tant teòriques com pràctiques per entendre i analitzar l’actualitat, i està especialment adreçat a persones joves implicades en l’associacionisme, l’activisme i el voluntariat, que vulguin aprofundir en un anàlisi de conflictes internacionals de manera crítica i activa.

T’interessa? Aquí la informació pràctica!
  • Preu: 10€ sòcies (35€ no sòcies)
  • La propera edició serà durant la tardor del 2021.