Tallers de la guia Entre[terres]

Des del grup de formadores voluntàries d’Entre[terres] s’ofereixen càpsules formatives per a escoles, instituts o espais d’educació no formal adaptades de la Guia educativa Entre[terres], sobre migracions a la Mediterrània. 

Les activitats proposades a la guia pretenen abordar aquesta realitat des de la perspectiva de la defensa dels Drets Humans i la construcció de pau, fomentant el debat i l’anàlisi causal i crític de les migracions.

 

Continguts

La guia inclou contingut, recursos, eines i dinàmiques adaptables amb diferents grups d’edat entre 9 i 18 anys; i consta de cinc temàtiques principals: 

  • Mare Mortum: Per analitzar la situació de les migracions a la Mediterrània.
  • Drets Humans: Per entendre que la mobilitat és un dret i observar la vulneració de drets humans de les polítiques migratòries i la (des)protecció internacional.
  • Racisme: Per reflexionar sobre el racisme institucional i quotidià i com afecta a les persones migrades, 
  • Gènere i LGTBIQ+: Per pensar la migració més enllà de les raons econòmiques i els conflictes bèl·lics.
  • Transformació social: Per entendre les dinàmiques relacionals entre els països del Nord global i els del Sud global i entendre-les com directament implicades i causant de les migracions. Reflexionar sobre les responsabilitats individuals i repensar les accions col·lectives.
Tallers a la teva escola, institut, esplai o cau!

L’SCI compta amb un equip de formadores que realitzen tallers adaptats a l’espai educatiu i a l’edat corresponent  per tal de treballar les temàtiques proposades. Les característiques, cost, durada i objectius de les sessions es poden concretar segons les necessitats de cada grup.

Per a més informació sobre els tallers, podeu contactar a entreterres@scicat.org.