Projectes i campanyes

Documental ‘Saber / Sumud / Palestina. Les arrels d’una terra’

Documental que radiografia la resistència que dia rere dia les palestines posen en pràctica, i les violències acumulades que l’Estat d’Israel empra per continuar expandint el seu règim d’apartheid.

Grassroots Change

Projecte de 2 anys finançat per Erasmus+ que té com a objectiu millorar la qualitat dels projectes de voluntariat a curt i llarg termini als països definits de l’Àfrica Subsahariana i Europa invertint en formacions de lideratge i mentoria per a les organitzacions juvenils implicades, així com creant eines per a les organitzacions d’enviament i d’acollida.

Youth Act!

YOUTH ACT! busca ser un espai de diàleg, propostes i intercanvi d’idees entre les barcelonines i amb el món, un espai que contribueixi a prendre consciència de les interdependències entre l’àmbit local i un món global en què s’observen greus vulneracions de drets humans.

Residència d’activistes

Projecte d’acollida d’un grup de joves activistes internacionals amb l’objectiu de compartir i intercanviar experiències de lluites.

 

Migrarratives

“Migrarratives” té com a objectiu transformar les narratives migratòries dels barris del Poble-Sec, el Raval i el Besòs i el Maresme (2021-2022) i del Poble-Sec i del districte de Sarrià – Sant Gervasi (2022-2023).

 

Young Defenders

Campanya de sensibilització sobre les vulneracions dels drets de les joves al sud de la Mediterrània, concretament a Palestina i al Sàhara Occidental.

 

Young-Defenders

Fugir per estimar i ser

Documental i reportatge periodístic sobre la situació de les persones LGBTI del Marroc i els obstacles que es troben a l’hora de demanar l’asil. Projecte en el marc de la beca Dev Reporter.

 

Volunteering vs Violence

Projecte internacional que té per objectiu posar de relleu el paper del voluntariat com a constructor de pau durant els conflictes del segle XX.

 

Volunteering vs violence

Guia 99,3% Responsable

La guia per a la defensa i la promoció dels drets humans a la contractació pública són un conjunt de recomanacions per a les administracions públiques.

 

Informe sobre la cobertura mediàtica del conflicte Palestina-Israel

Treball que analitza el paper dels mitjans de comunicació en la cobertura del conflicte generat per l’ocupació dels territoris palestins per part de l’Estat d’Israel.

 

Pla de participació i comunitari al Raval

Procés participatiu realitzat entre la comunitat de joves del barri del Raval amb l’objectiu d’afavorir espais d’activisme i participació veïnal.

 

Memoric beyond rethoric

Projecte internacional de recuperació de la memòria històrica centrat en la primera guerra mundial i el creixement del moviment pacifista a Europa.