Fugir per estimar i ser

Asil i resistències LGBTI del Marroc a Barcelona

Actualment, 72 països del món criminalitzen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe. Al Marroc, l’Article 489 del Codi Penal castiga les relacions sexuals entre persones del mateix sexe amb penes de presó d’entre sis mesos i tres anys, així com multes d’entre 120 i 1.200 dírhams. Alhora, malgrat que no es disposa de dades ni d’informació relativa a la situació de les persones del col·lectiu trans que es troben al país, aquestes també pateixen persecució i discriminació, motiu pel qual es considera rellevant visibilitzar les seves reivindicacions.

Moltes d’aquestes persones acaben finalment sol·licitant protecció internacional a països com Espanya, i ciutats com Barcelona. No obstant això, el sistema d’asil espanyol també dificulta els seus processos d’inclusió social, considerant que Espanya és un dels Estats Membres de la Unió Europea amb una major taxa de denegació de sol·licituds de protecció internacional. El 2018, Espanya va rebutjar 3 de cada 4 sol·licituds d’asil i 78.000 sol·licituds van quedar pendents de resoldre.

Amb aquest projecte, realitzat per periodistes de La Directa en coordinació amb la Comissió Catalana d’Ajuda al refugiat i el Servei Civil Internacional de Catalunya i amb el suport de la Beca DevReporter, pretenem posar llum a les vulneracions de drets de la comunitat LGBTI i les seves xarxes de resistència al Marroc, així com els obstacles que es troben en demanar protecció internacional a l’estat espanyol.