Migrarratives

Transformant les narratives migratòries als barris

“Migrarratives” té com a objectiu transformar les narratives migratòries de diversos barris. El projecte augmenta el (re)coneixement ciutadà del Dret al refugi i a desplaçar-se i migrar, i visibilitza actituds discriminatòries per tal de revertir-les. El curs 2021-2022 hem treballat als barris del Poble-Sec, el Raval i el Besòs i el Maresme i el curs 2022-2023 hem seguit exporant aliances amb altres instituts i entitats i sumem al projecte centres del districte de Sarrià-Sant Gervasi mentre seguim treballant amb instituts dels barris del Poble-Sec i el Raval.

Objectius del projecte

SCI Catalunya, en col·laboració amb Nexes i aprofitant els continguts recopilats pel grup EntreTerres, proposen i acompanyen a joves de diversos centres educatius públics en un procés educatiu d’1 any, on les joves aprendran a:

– Examinar la situació global de migracions i desplaçaments des d’una perspectiva de gènere i Drets Humans, entenent les seves causes i conseqüències.
– Identificar les narratives migratòries existents a nivell local als barris del Poble-Sec, el Raval i el Besòs i el Maresme.
– Actuar com agents de canvi, implicant-se activament en transformar les narratives migratòries existents al propi barri entre la ciutadania.
Intercomparar les narratives migratòries dels dos barris, adonant-se de similituds, diferències i com han canviat al llarg del procés de revisar-les en aquest projecte.

Rutes Migrarratives

L’activitat central del projecte consisteix en la creació de dues Rutes Migrarratives, en què les joves en seran les dissenyadores: seleccionaran els llocs del barri a incloure a cada ruta i les històries que volen donar a conèixer. A més, seran les mateixes joves qui faran de guies, actuant com a agents de transformació social.

La Ruta Migrarrativa de cada barri està relacionada amb espais i llocs, fets i esdeveniments, col·lectius i entitats, i persones individuals rellevants en clau de migracions, per promoure la transformació de les narratives migratòries entre la ciutadania.