Young Defenders

Joves defensores de drets humans a la Mediterrània

La situació derivada de la crisi econòmica, la inestabilitat política i els conflictes polítics, socials i territorials que assolen la zona de la Mediterrània generen des de fa dècades situacions de vulneració de drets humans. Aquestes conseqüències tenen un especial impacte a la població jove, pel que fa a la manca d’oportunitats, situacions de violència extrema, repressió, pobresa i desplaçament forçat, entre altres.

Campanya de sensibilització

La campanya #YoungDefenders, impulsada per l’SCI Catalunya, té per objectiu la visibilització del rol de les joves activistes defensores de drets humans arreu de la Mediterrània, per tal de visibilitzar el seu potencial de transformació social i creació de resistències i les vulneracions de drets que pateixen. L’objectiu és fer visible la importància de les joves com a agents de transformació, així com intercanviar experiències de construcció de pau i de resistència noviolenta.

En particular, durant l’any 2018 la campanya va anar lligada al projecte de Residència d’activistes, on joves de Palestina del 48 i el Sàhara Occidental visitaven Catalunya durant un mes. La campanya, doncs, va anar vinculada a la visibilització del rol de les joves palestines i sahrauís en la construcció de pau, així com els casos de vulneració de drets als que són sotmeses.

Podeu seguir la campanya online a través el hashtag #YoungDefenders a tuiter.

Recerca Young Defenders 

Durant el 2019, i en el marc de la residència d’activistes i la campanya de sensibilització es va desenvolupat una investigació sobre casos de vulneració de drets a joves de la Mediterrània i experiències de mobilització popular. Podeu trobar la Recerca Toung Defenders aquí.

You can also fin the ‘Young Defenders’ research in arabic here.