Feminismes interseccionals

Objectius d’aprenentatge

Aquesta càpsula proposa una introducció teòrica a la interseccionalitat i els feminismes interseccionals, tot proporcionant eines per a la seva aplicació a la vida quotidiana, tant a nivell personal com en projectes i organitzacions. Busquem generar una sèrie de reflexions que afavoreixin la incorporació de la perspectiva interseccional, una mirada sensible a la complexitat social i crítica amb els discursos còmplices amb les discriminacions.

Amb la col·laboració de:

Coneixements

  • Conèixer la teoria interseccional, els seus plantejaments teòrics i metodològics, per tal de complexificar la mirada de persones i professionals de l’àmbit social.
  • Adquirir eines per a l’aplicació de la perspectiva interseccional en la vida quotidiana i en les relacions a l’àmbit del treball voluntari i de la cooperació internacional.
  • Conèixer la genealogia de la crítica al feminisme hegemònic des dels feminismes negres i interseccionals.

Habilitats

  • Reflexionar i debatre al voltant dels sistemes que generen opressió i privilegi.
  • Observar i reflexionar sobre la nostra pròpia posició en la societat i les seves implicacions.
  • Desenvolupar un mirada crítica i aplicar en la pràctica la mirada interseccional en diferents entorns relacionals

Actituds

  • Ser sensibles cap a les situacions d’injustícia que són conseqüència de les relacions construïdes sobre dinàmiques d’opressió i privilegi entre persones, i cap a pràctiques de respecte per la diversitat, la inclusió i l’equitat.
  • Mostrar consciència social i autoconsciència, que reverteixen en
    pràctiques transformadores

Feminismes interseccionals: de què estem parlant?

Les feministes Negres i descolonials van cridar l’atenció sobre el fet que aquestes teories elaborades des d’Occident no estaven donant resposta a les opressions específiques que elles patien, ja que no existeix una dona universal. A la teoria feminista, on quedava l’anàlisi sobre la raça? Als estudis sobre racisme, on quedava el gènere? De quina manera el gènere i la raça configuren la classe social?