SCI- Cat: nova edició de dos cursos de formació la propera tardor

SCI- Cat: nova edició de dos cursos de formació la propera tardor

Repetició de "Taller de documental per a no iniciats" i del "Curs d’introducció a la cooperació".

Repetició també de "Documenta les realitats. Taller de documental per a no iniciats". Us esperem!

Curs d’iniciació al documental en 12 sessions.
Els dilluns de 19h-21h i dos dissabtes de 10h-14h.
Inici del curs: 1 d’octubre, inscripcions del 7 d’agost fins el 14 de setembre. Places limitades.
Segona edició del 2007.
C/ Carme 95 baixos, 08001 Barcelona
Informació i inscripcions: formacio@sci-cat.org
www.sci-cat.org
Preu: 90€ (70€ socis/es)

Temari:

– Introducció al documental
– Llenguatge cinematogràfic I (planificació)
– Llenguatge cinematogràfic II (el guió)
– Preproducció
– Rodatge
– Edició
– Exhibició.
– Com preparar un projecte de documental.

Curs d’introducció a la cooperació internacional

Una
aproximació crítica, participativa i des del moviment associatiu a la
cooperació internacional. Orígens, contradiccions i reptes de la
cooperació internacional.

Del 25 al 29 de setembre, de dimarts a divendres de 17 a 21h i dissabte de 10h-14h. Total: 20h. Places limitades.
Inscripcions: del 7 d’agost al 20 de setembre.
Segona edició del 2007.
C/ Carme 95 baixos, 08001 Barcelona
Informació i inscripcions: comunicacio@sci-cat.org
www.sci-cat.org
Preu: 20€ (15€ socis/es)

Temari:

I.Globalització
econòmica i desenvolupament: els reptes de la cooperació internacional,
globalització econòmica i el problema del deute.
II. Agents de la
cooperació i les seves polítiques. La cooperació oficial
(centralitzada): Agents i institucions del Nord, polítiques globals de
cooperació i ajuda oficial de l’AECI i l’ACCD.
III. Agents de la
cooperació i les seves polítiques. La cooperació no oficial
(descentralitzada): la cooperació no governamental, l’ajuda no oficial
de l’estat espanyol i les aportacions, els límits i les contradiccions
de les ONGDs.
IV: L’educació com a motor del desenvolupament humà:
El moviment internacional per l’educació, l’educació pel
desenvolupament i l’estat espanyol, i l’EPD al Sud.