Youth Act!

Joves en lluita per la justícia global

Youth Act! és un projecte liderat per SCI Catalunya i el CJB que va començar l’any 2021 amb l’objectiu de fomentar debats, discussions i accions entre la joventut de tot el món. Considerem que ‘Youth Act!’ és un gran paraigua sota el qual organitzem diferents tipus d’activitats, tant locals com internacionals, per tal de promoure la participació activa i l’organització juvenil en diferents fronts o àmbits. En fer-ho, pretenem contribuir a les lluites globals reforçant i connectant el paper i les accions liderades per joves activistes en diferents llocs del món.

Fòrum Internacional Youth Act!

En el marc del projecte s’han celebrat tres Fòrums Internacionals. El I Fòrum Internacional Youth Act! es va fer a Barcelona del 22 al 27 de novembre del 2021, amb l’objectiu d’acostar lluites juvenils d’arreu, visibilitzar les seves reivindicacions i propostes, i conèixer diferents estratègies d’acció a l’hora de fer front a reptes comuns. El II Fòrum Internacional Youth Act! va tenir lloc a Barcelona del 13 al 17 de juny del 2022 i es va centrar en la pau i els joves. També es va treballar per generar estratègies i eines compartides de resposta. El III Fòrum Internacional Youth Act! va tenir lloc del 15 al 20 d’abril del 2024 i va reunir joves de Barcelona, Cali (Colòmbia) i Natzaret (Palestina) per culminar el procés participatiu i d’incidència política que va tenir lloc durant l’any anterior.

Àgora de 100

L’Àgora de 100 és un espai de reflexió i diàleg dirigit a aportar idees, reivindicacions i propostes al debat públic des d’una col.lectivitat que massa sovint no és tinguda en compte: les persones joves.  Entre l’abril i el juny de 2021, un total de cent joves activistes i de l’acadèmia vinculades amb Barcelona han consensuat un decàleg conjunt de trenta reptes i trenta propostes. Tot plegat, amb l’objectiu final d’impulsar accions d’incidència política dirigides a les polítiques de joventut, als òrgans municipals barcelonins i a les institucions acadèmiques. Consulta el decàleg.