A l’SCI també fem balanç social!

A l’SCI també fem balanç social!

Què és el balanç social? És una eina d'autodiagnosi per a les entitats que ens preocupem del nostre impacte socio-ambiental. La Xarxa d'Economia Solidària  (XES) promou aquesta eina voluntària des del 2007.Per a més información visiteu www.ensenyaelcor.org

QUÈ HEM ANALITZAT EN EL NOSTRE BALANÇ SOCIAL?

El balanç social inclou dades econòmiques, de democràcia, d’igualtat, de respecte al medi ambient, de compromís social i de qualitat laboral.
Tots aquests són principis bàsics a l’SCI, i per tant creiem que és imprescindible fer un anàlisis anual que inclogui tots aquests indicadors.
En fer el balanç social hem posat sobre la taula dades com per exemple l'aigua que consumim, quines són les nostres fonts de finançament, quantes persones treballen a l'entitat, quantes persones voluntàries són homes i quantes dones, etc.
Ja fa anys que treballem per a una entitat coherent amb els seus principis, i després del balanç social podem dir que ho estem fent molt bé en termes d’igualtat i democràcia, però encara ens queda feina en termes de respecte al medi ambient.
D'altra banda, les persones voluntàries i treballadores hem respost qüestionaris anònims que analitzem a continuació.

QÜESTIONARI AL VOLUNTARIAT

Aquest primer any s’ha enviat el qüestionari de voluntariat al nucli de les 15 persones voluntàries més actives a l’SCI. El resultat és  en termes generals l’experiència de les voluntàries es puntua de manera EXCEL.LENT. El que més es valora és l’ambient i la capacitat de creixement personal, mentre que el menys valorat són els protocols d’acollida i la capacitat real d’influència.

El més valorat El menys valorat
Clima amb les companyes
Suport que reps de les companyes
Aprenentatge i creixement personal
Principi d’igualtat
Qualitat dels protocols d’acollida i acompanyament al voluntariat.
Grau d’incidència que té la teva opinió en les decisions que s’acaben prenent.

QÜESTIONARI A LES PERSONES TREBALLADORES

Les 6 persones treballadores han respost el qüestionari, resultant una nota mitja de NOTABLE. I com el cas anterior, el més valorat és l’ambient amb les companyes.

El més valorat El menys valorat
Clima amb les companyes
Grau d’autonomia
Flexibilitat horària
Participació en l’organització
Condicions de l’entorn (temperatura, llum, soroll, etc.)
Sou
Volum de feina
 

CONCLUSIONS

Fer el balanç social ens ha permès parar-nos a pensar en quines coses del dia a dia volem canviar o consolidar per a que l’SCI sigui encara més coherent amb els seus principis. Ens omple d’alegria que una de les coses més valorades sigui l’ambient general entre persones.
Creiem que cara a l’any vinent hem de treballar en aquells punts on hem obtingut una nota més baixa: millorar els espais, adequar els sous i volum de feina, millorar l’acollida de les voluntàries, treballar més el respecte pel medi ambient.

I L'ANY VINENT?

El tornarem a fer! I volem que els resultats del balanç social siguin encara millors! Comptem també amb tu per fer-ho possible!