La caiguda del mur de Berlín i els canvis territorials a l’Europa Oriental condueixen a  la creació de noves branques de l’SCI al centre i l’est d’Europa. Fruit de la globalització es fan visible problemàtiques com el canvi climàtic, la violència i els desplaçaments, entre d’altres.