Última sessió teòrica de Teatre social sobre Desenvolupament Cultural Comunitari

Última sessió teòrica de Teatre social sobre Desenvolupament Cultural Comunitari

(Redacció SCI- Cat.) El passat divendres 25 de maig, va tenir lloc a les Vaqueries de Servei Civil Internacional de Catalunya, l´últim taller teòric sobre “Teatre social i educació per la pau”. Txus Pedrosa va aprofundir en el concepte de Desenvolupament Cultural Comunitari (DCC) i va fer una aproximació del que es porta a terme a la Universitat Pirata (UP).

Una definició vàlida de DCC (segons DCC, Ajuntament Granollers)
és: “Conjunt d’iniciatives portades a terme a partir de la
col•laboració entre artistes i comunitats locals amb l’objectiu
d’expressar, a través de l’art, identitats, preocupacions i idees,
mentre es construeixen capacitats culturals i es contribueix al canvi
social”.

Això no obstant, segons Txus Pedrosa,
coordinadora Científica de les primeres Jornades DCC 2005-06 a
Granollers, moment en que es va sistematitzar i dignificar el concepte:
“el seu significat està en constant transformació i es pot mirar des de
diferents punts de vista”

Per a Txus,
professora a la UP i instauradora de la tècnica a Catalunya, el DCC es
especialment recomanable per a col•lectius amb dificultats (dones,
presoners, persones que es troben a cases d’acollida, etc.). En aquest
sentit, creu que a l’hora de treballar és tant important el procés com
el resultat, ja que el procés ajuda a construir el diàleg, que tantes
vegades ens manca a nivell individual i col•lectiu. D’altra banda,
segons Pedrosa: “el resultat, és a dir, el producte, no ha de
comportar-se com una producte de consum més, sinó com un “producte
altaveu” que serveix per anunciar, donar veu a una problema social”.

En
aquest sentit, el Teatre de l’oprimit és una de les principals
tècniques que utilitza el DCC per a treballar amb el col•lectius, la
diferència és que aquest fica èmfasi en la sostenibilitat del projecte,
en aconseguir transformacions socials que es donin al llarg del temps,
ja sigui a través de la creació d’un grup de teatre o de teixit
associatiu. Per això l’artista mediador ha de ser també un bon pedagog,
però ha de permetre que sigui el grup qui escolti quines són les seves
necessitats a treballar a través de l’art..

La relació entre
Txus Pedrosa i la UP neix després que l’artista fundés amb una col•lega
Arkhee, –associació que té per objectiu la formació, difusió i
aplicació del DCC– i decideix que el DCC s’ha d’impartir i difondre des
d’altres àmbits a banda de l’Administració Pública , fins llavors
l’Ajuntament de Granollers tenia tota la metodologia i, per tant, un
únic punt de vista del concepte.

La UP
és una Universitat Pública que imparteix mòduls de coneixement de
diferents temàtiques de forma totalment gratuïta. Els alumnes poden ser
al mateix temps professors, ja que tothom pot presentar programes per a
impartir-los, les classes es desenvolupen principalment a vivendes
ocupades.