Primera trobada d’organitzacions

Primera trobada d’organitzacions

Dijous 17 de desembre algunes entitats ubicades al barri del Raval que treballem amb joves ens vam trobar a la Vaqueria de l’SCI per iniciar el Pla de Participació Juvenil creat per promoure la participació al barri dels joves de 16 a 25 anys.

Per situar-vos una mica, el projecte sorgeix a partir de les enquestes realitzades pel grup local de l’SCI Petjada Jove respostes per gairebé 90 joves, sobretot participants de les organitzacions del Raval, i per 9 d’aquestes organitzacions. D’aquesta diagnosi es va veure la necessitat de generar més espais de diàleg entre totes les organitzacions i crear nous canals de comunicació entre els joves.

Així doncs, la primera trobada va servir per debatre què entenem per participació cadascuna de les organitzacions assistents i quines expectatives tenim en referència al projecte. A més, vam comentar els resultats de la primera diagnosi i acordar que realitzarem una nova diagnosi més àmplia revisada entre les organitzacions participants. Per altra banda, en la propera reunió també parlarem de la creació d’un grup promotor de joves que tiri endavant la proposta d’una festa a la primavera, als voltants de Sant Jordi.